Intuition og bevidsthed

Tid er en sløjfe og et gensyn med fortid, nutid og fremtid

en sommerfugl på kanten af ​​et omrids af kontinenterne i en række cirkler
Billede af Gerd Altmann

Hvor ofte dagdrømmer du og finder dig selv på vej tilbage til tider i dit tidligere liv eller ind i ideer om, hvad der kan blive? Hvor ofte drømmer du for dig selv eller for dine kære? Handlingen med at genkalde minder eller drømme ind i fremtiden er et intimt forhold til længsel.

Vi længes efter at forbinde og genoprette. Vi længes efter forening. Genforening er vores sande natur. Tidsrejser handler om genforening.

Da jeg lærte om shamanisme, blev jeg lært, at shamanen var en person, der interagerede med åndeverdener gennem ændrede bevidsthedstilstande, såsom trance. Jeg blev belært om, at målet med dette normalt var at lede disse ånder eller spirituelle energier ind i den fysiske verden, til helbredelse eller andre formål.

Vores naturlige tilstand er genforening. Uanset om vores kultur eller vores eget valg definerer os som shamaner, visionære, sjælesøgere, dagdrømmere eller dem, der spiller, tror jeg, at vi alle længes efter forening og sammenføring af en verden, der viser sandheden om tidsrejser igen.

Ego og ideen om kontinuum

Egoet, som navngivet af Freud og senere rekontekstualiseret af Jung, er en stærk facade af os selv, vi skaber for at høre til, blive accepteret af vores stamme og for at holde os selv sikre. Egoet lærer at rette sig efter og opføre sig på en måde, der er kulturelt acceptabel og er bygget ud fra ikke at ville blive straffet eller dø. Ideen "langt ude" om et kontinuum af tid, som vi til enhver tid har adgang til, kunne være lidt af en udfordring for egoet, da egoet foretrækker forudsigelighed og konformitet.

Jeg anbefaler at finde en måde at ære dit ego og den del af dig, der bedøver, benægter, griner af eller føler sig truet af nogle af de ting, du begynder at finde ud af på denne rejse.

Lær dit ego at kende og den måde, det opfører sig på, og elsk det uanset hvad. Egoet har brug for masser af medfølelse og taknemmelighed for det, det forsøger at gøre. For i sandhed er åbningen til et spirituelt paradigme i sidste ende egoets død.

Ær dig selv, dit ego hver dag og egoet i verden omkring dig. Dog må du ikke tilbede det eller give efter for det. Du skal måske være stille, ligge lavt og bare komme forsigtigt videre på din egen måde til tider. Du bliver helt sikkert nødt til at dyrke både en dybere ydmyghed og en styrke af viden.

Tillad et flow

Loop er et flow. Det er et kontinuum. Det er en cirkel uden begyndelse og slutning. Det lader dig gå, hvor end du skal hen. Husk gennem denne tid, at det at tillade et flow også betyder, at du kan vælge at holde pause, uanset hvor du er.

Bliv direktør for flow. Vælg at være ansvarlig for dine egne grænser og valg. Stol på, at du ved, hvad du har brug for, samt at du ved, at tingene vil ændre sig for dig.


 Få det nyeste via e-mail

Ugeblad Daglig inspiration

Visionær praksis

Øv dig med nuværende, tidligere og fremtidige tidslinjer.

ØVELSE: Natur (med nærvær)

Det første, jeg vil bede dig om at gøre, er at finde et særligt sted i naturen med et træ, hvor du kan sidde regelmæssigt. Det kan være din have eller et træ på en gåtur tæt på dig. Afstem dig efter, hvor dette sted vil være, og beslut dig for dedikeret at besøge dette sted i løbet af kurset. Brug omkring tyve minutter eller mere til denne opgave.

Gå til dit valgte sted i naturen. Sid med ryggen til det specielle træ, som du jævnligt vil besøge. Brug lidt tid på at blive nærværende. Fokuser på dit åndedræt, og bliv blot opmærksom på, hvilken snak inde i dit hoved, der måske foregår. Du behøver ikke skubbe det ud. Tilstedeværelse handler om at tillade bevidsthed at stige og kommer fra et andet sted til sindets snak.

Lad dig selv bevæge dig ind i dine sanser:

røre-føler luften på din hud, rør jorden med fingrene og træets overflade, græsset og naturen omkring dig.
Lugt- indånd duftene.
Smag-smag på luften, slik på græsset, bark, en blomst.
Høring- Lad dine ører tage lydene ind.
Syn- lad dine øjne kaste på alt, som om du så for første gang. Lad naturen være med dig gennem dine sanser.

I dette rum, bring dig selv til bevidsthed om at være til stede og i øjeblikket. Du søger at blive nærværende med naturen både indeni og udenfor. Forestil dig nu denne tilstedeværelse som værende i stand til at eksistere gennem alle tider. Tag dig selv til begyndelsen af ​​alting. Mærk oprindelsen. Mærk i dag. Tillad en samtale at ske, bevæger sig med nærvær med dine sanser og natur gennem disse to stationer af nærvær.

Bring dig selv tilbage. Hvordan har du det med naturen nu? Hvordan har du det med din egen sande natur og naturen omkring dig? Lav nogle noter om, hvordan du fandt denne oplevelse.

ØVELSE: Natur med andre

Del 1—med nuværende mennesker inkluderet

Nu inviterer jeg dig til at føle dig selv og alle os mennesker som en del af naturen!

Inkluder træer og hele naturen her!

Gå udenfor. Brug lidt tid på at gå med omtanke. Vær opmærksom på, at du er en sjæl, der lever i en krop i en fysisk verden kaldet Jorden, og at du er forankret i en tid, der kaldes nuet.

Brug lidt tid på at registrere alle de andre medlemmer af dette Earth-fællesskab om dig. Mærk det fysiske i dette plan, vi alle eksisterer i sammen. Anerkend dybt hver levende del af naturen, du kan se eller måske er der, men du kan ikke se dem i din verden. Vær opmærksom på de andre tilstedeværelser på dette jordplan som træer, planter, får, regn, luft og fugle. Prøv at forestille dig eller tune ind på nogle af disse andre væsener, især for at prøve at føle, hvordan det ville være for dem også at forholde sig til dette nuværende Jordplan.

Husk nu på din nuværende jordfamilie, som bor på dette plan sammen med dig. Husk de medlemmer af din familie, der er i live, og også eventuelle særlige betydningsfulde andre for dig. Brug lidt tid på at registrere, hvordan det er at være i din krop, og hvordan det føles at forholde sig til dette nuværende Jordplan.

Efter cirka ti minutter med denne øvelse, tag nogle noter.

Del 2 - med forfædre

Medtag træer og hele naturen her.

Åben for ideen om eksistensen af ​​forfædrene til det land, du er på nu som naturvæsener såvel som menneskelige forfædre til landet og dine egne forfædre.

Anerkend dybt hver levende del af naturen, der har levet på denne Jord før denne tid. Vær bevidst om de andre tilstedeværelser på dette jordplan i fortiden som træer, planter, får, regn, luft og fugle. Prøv at forestille dig eller tune ind på nogle af disse andre væsener, især for at prøve at føle, hvordan det ville have været for dem at forholde sig til tidligere tiders Jordplan også.

Gør nu det samme for landets menneskelige forfædre og for dine egne forfædre.

Forestil dig, hvordan din sjæl og din forfædres sjæl er forbundet. Mærk en boble af lys overalt omkring dig og din energiske krop. Bed om, at en sjæleguide kan holde din vibration klar og sand for dig. Sæt intentionen om, at du i denne øvelse holdes klar og angiver, at du ikke er tilgængelig for at påtage dig andres følelser i andre tider, men blot for at være åben for at anerkende og ære alt og alt.

Tænk på eksistensen af ​​tidligere generationer på det land, du står på lige nu, og forestil dig, hvordan landets sjæl og disse forfædre er forbundet. Forbind med ideen om tidligere mødte træer og naturelementer, der også har eksisteret på denne jord. Åbn op for verden af ​​mulighed for, at alle disse forskellige sjælsriger kan have en plads her. Lav et sted for dine forfædre og et sted for landets forfædre.

Mærk hvordan dette nuværende øjeblik på Jordplanet og andre tidsplaner og erfaringsplaner kan eksistere sammen. Find en måde at åbne dig selv for at værdsætte din egen sjæl og verden omkring dig som en del af en bredere sjæl gennem rum og tid.

Hvordan føles det her?

Brug de næste fem eller ti minutter på at ære eller anerkende dine forfædres natursjæle, de personlige beslægtede sjæle og sjælene fra forfædrene i det land, hvor du er, som er døde og er gået ud over denne tid og dette rum. Du vil åbne et særligt rådsrum for dem blot ved at hædre dem. Du kan gøre dette gennem sang, tale højt til dem, blidt ringe med klokker eller efterlade biologisk nedbrydelige tilbud. Alle sanser på forskellige måder, så vær opmærksom på, at dette kan føles meget subtilt. Faktum er, at hvis vi rækker ud, så kan det, vi rækker ud til, føle invitationen. Nogle gange kræver dette en masse øvelse og opbygningen af ​​en groove og et forhold, der kan mærkes af dig. Nogle gange kan det mærkes meget nemt.

Når du føler dig fuldendt, skal du takke alt og sige farvel for nu. Luk rummet ved at bede den sjæleguide, du var i forbindelse med i begyndelsen, om at feje mellem dig og sjælen af ​​alting som et gardin, der lukker med respekt, men fortsætter med at ære på en anden måde. Dette vil sikre, at du kan gå tilbage til din hverdag og opfattelse mere smidigt og holde fokus.

Tag nogle noter om, hvordan det var for dig, og hvad du opfattede.

Del 3 - med de fremtidige

Åben for tanken om eksistensen af ​​de fremtidige naturvæsener og fremtidige mennesker på det land, du befinder dig på nu, og din egen families fremtidige efterkommere, uanset hvilken gren de måtte fortsætte. Forestil dig, hvordan din sjæl og dine fremtidige sjæle er forbundet.

Mærk en boble af lys overalt omkring dig og din energiske krop. Igen, bed om, at en sjæleguide kan holde din vibration klar og sand for dig. Sæt den intention, at du i denne øvelse holdes klar og angiver, at du ikke er tilgængelig til at påtage dig andres følelser i andre tider, men blot for at være åben for at anerkende og ære alt og alt.

Tænk på eksistensen af ​​fremtidige naturvæsener og fremtidige generationer på den jord, du står på lige nu, og forestil dig, hvordan landets sjæl og disse fremtidige hænger sammen. Åbn op for verden af ​​mulighed for, at alle disse forskellige sjælsriger kan have en plads her.

Lav et sted for dine fremtidige familieefterkommere (hvis der vil være nogen til dig eller dine søskende) gennem hvilken gren de end tager. Skab et sted for de fremtidige af dette land. Mærk hvordan dette nuværende øjeblik på Jordplanet og andre tidsplaner og erfaringsplaner kan eksistere sammen. Find en måde at åbne dig selv for at værdsætte din egen sjæl og verden omkring dig som en del af en bredere sjæl gennem rum og tid.

Hvordan føles det her?

Brug de næste fem eller ti minutter på at ære eller anerkende fremtidige familieslægtninge og sjælene fra fremtidens natur og mennesker i det land, hvor du er. Mærk igen, hvordan du åbner et særligt rådsrum for dem blot ved at hædre dem. Igen kan du gøre dette gennem sang, tale højt til dem, blidt ringe med klokker eller efterlade biologisk nedbrydelige tilbud.

Hvilken vej går tiden?

Da jeg var gravid med min søn i 1999, lejede jeg et værelse i en by tæt på det landhusrenoveringsprojekt, jeg arbejdede på med hans far, lige indtil sommerhuset stod klar. På reposen uden for mit soveværelse var der en plakat. På den stod disse ord: 

Behandl jorden godt.
Det blev ikke givet til dig af dine forældre,

den blev lånt til dig af dine børn.

Vi arver ikke jorden fra vores forfædre,

vi låner det af vores børn.
                                    - Indfødt Ordsprog

Med mit første barn i min mave, havde følelsen af ​​disse ord og synkroniteten af ​​budskabet, der lå uden for min dør på dette tidspunkt, selvfølgelig et dybt indtryk på mig. Tiden syntes at gå baglæns i forhold til, hvad jeg tidligere havde følt, når man så på denne måde. Da jeg blev mor, skiftede hele mit tidsbegreb.

Skabelsens karavane løb tilsyneladende tilbage til kilde ikke fra det! Dette blæste mit sind! I årenes løb begyndte jeg at forstå, at uanset hvad du gik, så var det den samme kilde. Pludselig, en dag blev det klart for mig, at dette var dødens mysterium! Alt var én stor sløjfe, ofte oplevet som cyklusser.

Copyright ©2023 af Carol Day.
Alle rettigheder forbeholdes. 
Genoptrykt med tilladelse.

Artikel Kilde:

Shamansk drøm: Forbindelse med din indre visionær
af Carol Day

bogomslag til Shamanic Dreaming af Carol DayVisionære drømmer fremtiden ind i livet, og gennem tiderne har shamaner tjent denne rolle i deres lokalsamfund. Men hvordan åbner man som individ for visioner og lader de budskaber, vi har brug for at høre, komme igennem? Træd ind på scenen af ​​Shamanic Dreaming for et legende, stemningsfuldt møde med cirkelbevidsthed.

I denne shamanistiske guide viser den visionære Carol Day, hvordan man får adgang til vores kreative potentiale for at forme en stærk vision for os selv og andre, og forbinder tæt med verden omkring med støtte fra sete og usete riger. Jordens hviskende praksis forbereder shamanistisk vision ved at udvide sanserne; vi åbner op for forskellige dimensioner og indleder et bevidst forhold til naturen, myten og arketypen gennem kreativitetshjulet.

Klik her for mere info og/eller for at bestille denne paperback bog. Fås også som Kindle-udgave.

Om forfatteren

billede af Carol DayCarol Day er en visionær lærer, psykoterapeut, kunstner og leder af Creative Earth Ensemble i Skotland. Hun er også grundlæggeren af ​​den systemiske historieterapi, hun driver en privat praksis og er involveret i projekter centreret om at skabe fællesskab og forbinde mennesker tilbage til landet.

Besøg hendes hjemmeside på CreativeEarthEnsemble.com

Flere bøger af forfatteren.
 

Du vil måske også kunne lide

følg InnerSelf på

facebook ikontwitter-ikonyoutube-ikoninstagram ikonpintrest ikonrss ikon

 Få det nyeste via e-mail

Ugeblad Daglig inspiration

TILGÆNGELIGE SPROG

enafarzh-CNzh-TWdanltlfifrdeeliwhihuiditjakomsnofaplptroruesswsvthtrukurvi

MEST LÆS

en kvinde og hendes hund kigger hinanden i øjnene
Hvordan hunde kan hjælpe os med at opdage COVID og andre sygdomme
by Jacqueline Boyd
Mens vi mennesker generelt oplever verden gennem synet, bruger hunde duft til at lære om...
Tina Turner på scenen
The Spiritual Journey of Tina Turner: Embracing SGI Nichiren Buddhism
by Ralph H. Craig III
Den dybtgående indvirkning af SGI Nichiren-buddhismen på livet og karrieren for Tina Turner, "Dronningen af ​​...
Antarktis alarmklokker: Dybe havstrømme aftager hurtigere end forventet
Antarktis alarmklokker: Dybe havstrømme aftager hurtigere end forventet
by Kathy Gunn et al
Oplev, hvordan dybe havstrømme omkring Antarktis bremses tidligere end forudsagt, med...
et smilende par
Hvorfor vælger folk en delt oplevelse frem for en bedre oplevelse?
by Ximena Garcia-Rada et al
Folk vil ofte ofre en bedre oplevelse og vælge en, der er mindre behagelig, hvis det betyder...
forhistorisk mand på jagt
Omdefinering af kønsroller og "Man the Hunter"-stereotyper
by Raven Garvey
Denne fascinerende forskning tyder på, at kønsroller i forhistoriske samfund kan have været mere...
sundhed via træning 5 29
Udnyttelse af kraften i Qigong og andre sind-kropsøvelser til sundhed
by Robert Jennings, InnerSelf.com
Der er mangefacetterede fordele ved qigong, yoga, mindfulness og tai-chi. Denne praksis kan hjælpe...
høst af majs 5 27
Genvinding af vores sundhed: Afsløring af de alarmerende sandheder i den forarbejdede fødevareindustri
by Robert Jennings, InnerSelf.com
Dyk ned i de skadelige virkninger af ultraforarbejdede fødevarer, den sammenflettede natur af de forarbejdede...
hund spiser græs
Hvorfor spiser min hund græs? Opklaring af mysteriet
by Susan Hazel og Joshua Zoanetti
Har du nogensinde undret dig over, hvorfor din hund spiser din smukt beskåret græsplæne eller napper i...

Nye holdninger - nye muligheder

InnerSelf.comClimateImpactNews.com | InnerPower.net
MightyNatural.com | WholisticPolitics.com | InnerSelf Marked
Copyright © 1985 - 2021 InnerSelf-publikationer. Alle rettigheder forbeholdes.